Hoërskool Alberton het ’n Junior- en Seniorspreekkoor wat jaarliks aan die Albertonse kunswedstryd deelneem en besonders goed presteer.  ’n Gedig word deur die leerders met bewegings gedramatiseer.