Erekode

Ons gee die ereplek aan God en Sy Woord in ons skool en streef die Christelike lewensbeginsels na. Ons staan vir ons taal, ons volk en ons land.

Ons dien ons skool getrou en handhaaf sy Naam met woord en daad. Ons streef daarna om hulpvaardig te wees en ons medemens te dien. Ons gehoorsaam en respekteer ons ouers en onderwysers en gedra ons hoflik teenoor dames en meerderes.
Ons woeker met die talente wat God aan ons toevertrou het en pak elke taak met hart en siel aan. Ons stry teen alles wat in en om ons verkeerd is en beoefen wilskrag sodat ons ‘n sterk Christelike karakter kan ontwikkel. Ons woord is ons eer.
Ons is daarop gesteld om onsself en ons omgewing, netjies en skoon te hou. Ons streef daarna om eerlik, opreg, getrou en vriendelik te wees.
Ons glo dat die vrese van die Here die beginsel van wysheid is.

MISSIE

Om ons gelukkige skoolgemeenskap tot betrokkenheid en sukses te motiveer met algehele onafhanklikheid en markgerigtheid as einddoel.

WAARDES

Passie, Ambisie, Tradisie, Respek, Ywer, Sportmangees