Hoërskool Alberton dirigente 2018 het die leerlinge op ‘n reis na Egipte geneem. Die dirigente vir 2018 bestaan uit 20 matriek leerlinge.

By die jaarlikse Prestige Atletiek Byeenkoms het hulle met hul Egiptiese uitrustings en dansbewegings elke Allie op die pawiljoen singend en dansend vermaak. Ons dirigente het ook die voorreg gehad om kennis te maak met die bekende Flooze en het ons saam met haar, haar nuutste Tennis liedjie gesing en gedans.